آزمون اندازه گیری اسید آمینه

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون اندازه گیری اسید آمینه

دستگاه آمینو اسید آنالایزر

آمینواسید آنالایزر

آمینواسید آنالایزر

پارامتر (ها)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117