آزمون هایپرترمیا

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون هایپرترمیا

نانوذرات مغناطیسی

دستگاه هایپرترمیا

از جمله کاربردهای هایپرترمیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: استفاده در درمان‌های گرمایی درمان سرطان

در هایپرترمیای مغناطیسی، نانوذرات مغناطیسی تحت تابش میدان مغناطیسی متناوب و تحت فرآیندی به نام جابه‌جا شدن مغناطیسی تولید حرارت می‌کنند.

استاندارد ETC 3053

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

هایپرترمیا ( Hyperthermia )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست