آزمون استریل سازی با اتوکلاو

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون استریل سازی با اتوکلاو

sterilization, chemical bio-decontamination and contamination control

دستگاه اتوکلاو

sterilization, chemical bio-decontamination and contamination control

استریل کردن نمونه ها

استاندارد ETC 3051

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

استریل سازی با اتوکلاو ( Sterilization by Autoclave )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117