آزمون Potentiometry

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون Potentiometry

Potentiometry

دستگاه پتانسیواستات-گالوانواستات 

مشخصه یابی های مختلف الکتروشیمیایی از جمله ولتامتری و کرونوآمپرمتری

تستهای الکتروشیمیایی ولتامتری، تستهای الکترو شیمیایی آمپرمتری و امپدانس

نمونه باید توسط مشتری آماده باشد و محلولهای آزمون نیز بر عهده مشتری می باشد

استاندارد ETC 7-1402-3047

استاندارد داخلی ( internal Procedure )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

جریان-ولتاژ-مقاومت ( Current-Voltage-Resistance )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست