آزمون UV-Vis

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون UV-Vis

بررسی طیف جذب، عبور و انعکاس نمونه های محلول،جامد،پودر،نانوساختارها و صفحه های انعکاسی ....

لطفا از مسیر صفحه اصلی -> میزخدمت -> دانلود فرم‌های آزمایشگاه مرکزی -> فرم ثبت درخواست UV-Vis-NIR (مرکز علوم و فناوری نانو) را دانلود کرده و پر نمایید. آزمون بر پایه مقایسه نمونه بلانک(شاهد) با مجهول و یا مجهول با استانداردهای معلوم از نظر جذب یا انعکاس می باشد.

دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش- طیف‌سنج مادون قرمز

بررسی جذب، عبور و انعکاس

بررسی جذب، عبور و انعکاس

استاندارد ASTM 1866

دستورالعمل استاندارد به کارگیری اسپکتروفتومتر و انجام یک آزمون استاندارد ( Standard Guide for Establishing Spectrophotometer Performance Tests-ASTM E1866-E 275 )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

UV-Vis (200-900nm) ( )

(ريال)
2

UV-Vis-NIR(200-3300nm) ( )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست