آزمون کوره الکتریکی

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون کوره الکتریکی

کوره الکتریکی

دستگاه کوره الکتریکی

انجام عملیات حرارتی و بدست آوردن مقدار L.O.I,سنتز مواد

افزایش دمای نمونه تا 1000 درجه سانتی گراد

استاندارد ETC 3008

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

اندازه گیری خاکستر

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

قرارگیری نمونه در کوره با گاز ( Furnace )

(ريال)
2

قرارگیری نمونه در کوره بدون گاز ( Furnace )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست