آزمون توزیع اندازه ذرات

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون توزیع اندازه ذرات

نانو ساختارها مواد دارویی و مواد شیمیایی و معدنی

دستگاه تعیین اندازه ذرات

شیمی و فیزیک و معدنی

اندازه توزیع ذرات از 86 نانومتر تا میلی متر در حالت خشک و سوسپانسیون در مایع

استاندارد ASTM 2651

ASTM E2651 STANDARD GUIDE FOR POWDER PARTICLE ANALYSIS ( E2651 )

مواد معدنی و شیمیایی و دارویی پودری شکل

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

اندازه ذرات ( particle Size )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست