آزمون پراش پرتو ایکس

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون پراش پرتو ایکس

مواد معدنی،کانی ها،نانو ساختارها،مواد شیمیایی،آلیاژها،دیرگدازها و نسوزها

بررسی شدت پراش برحسب زاویه بین پرتو تابیده شده و زاویه رجعت ثابت شده توسط گونیامتر

دستگاه طیف‌سنج پراش پرتو ایکس

شناسایی فاز های بلوری،تفکیک کانی شناسی،بررسی ثبات بلوری،اندازه گیری شاخصه های پراش ،ثبت میزان پراش پرتو ایکس،شناسایی اندیس های بلوری

شناسایی و تفسیر فازهای بلوری

قابلیت دریافت نمونه جامد و فیلم نازک

استاندارد ASTM 6248

Standard x-ray diffraction powder patern ( Standard x-ray diffraction powder patern-62489004590013 )

مد عملکرد دستگاه تنها عبوری میباشد و انعکاس قابل اندازه گیری نمی باشد.

مواد معدنی،کانیها،نانو ساختارها ،مواد شیمیایی سنتزی

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

تحلیل و تعیین فاز ( Phase Determination )

(ريال)
2

آزمون XRD ( XRD )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117