آزمون لایه نشانی دورانی

اتاق تمیز ممز ( Mems Clean room )

آزمون لایه نشانی دورانی

لایه نشانی

دستگاه لایه‌نشانی دورانی

اسپین کوتر (Spin Coater) روشی در تولید لایه‌های نازک می‌باشد که در آن با ریختن محلول مورد نظر روی زیرلایه و سپس چرخاندن آن، ضخامت مورد نظر حاصل می‌شود که برای ساخت لایه‌هاى نانو مترى، میکرو الکترونیک، اچ کردن و پوشش‌دهی چرخشی رزین‌های حساس به نور (فوتورزیست) استفاده می‌شود.

این اسپین کوتر دارای سرعت چرخش از 500 تا 9000 دور در دقیقه با خطای سرعت کمتر از 1%، زمان چرخش از 1 ثانیه تا 60دقیقه برای هر مرحله، قطر زیر لایه 10 تا 100 میلیمتر، شیرهای ورود و خروج گاز جهت لایه نشانی در حضور گاز خاص، سیستم تزریق چرخان با امکان انتخاب حالت دستی و سرنگی می‌باشد.

استاندارد .Int. Pro 3014

استاندارد لایه نشانی دورانی ( Spin Coater Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

ضخامت لایه ( Layer Thickness )

(ريال)

اطلاعات تماس

ایمیل اپراتور: afshinnasirimail@gmail.com

ساعت پاسخگویی به ایمیل: 8 الی 13

ثبت درخواست