آزمون لایه نشانی کند و پاش جریان مستقیم DC

اتاق تمیز ممز ( Mems Clean room )

آزمون لایه نشانی کند و پاش جریان مستقیم DC

لایه نشانی ضخامت نانومتری با لیست تارگت‌های تعریف شده: Ni, Pt, Cr, Ag, Au, Cu, Ti

دستگاه لایه‌نشانی کندوپاش

به منظور لایه نشانی روی نمونه‌های مختلف که این سامانه دارای محفظه استوانه‌ای با جنس استیل 304 با درب بازشونده از جلو می‌باشد که دسترسی به تمامی قسمت‌های داخلی محفظه را آسان می‌سازد و مسیرهای تخلیه مستقیم (Roughing) و پشتی (backing) به همراه شیر خلا الکتروپنوماتیک و پمپ دیفیوژن با سرعت تخلیه 700 Lit/s از دیگر ویژگی‌های این سامانه است.

امکان لایه نشانی با روش کند و پاش با فشار نهایی X10E – 6 torr را فراهم می‌کند و دارای فشار سنج‌های کاتد سرد و پیرانی است که اندازه گیری ضخامت بوسیله ضخامت سنج کریستالی انجام می‌شود.

استاندارد SOP 3017

استاندارد لایه نشانی کند و پاش DC ( Sputtering DC Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

لایه نشانی کروم با ضخامت 20 نانومتر ( Chromium deposition(20nm) )

(ريال)
2

لایه نشانی کروم با ضخامت 40 نانومتر ( Chromium deposition (40nm) )

(ريال)
3

لایه نشانی کروم با ضخامت 60 نانومتر ( Chromium deposition (60nm) )

(ريال)
4

لایه نشانی کروم با ضخامت 80 نانومتر ( Chromium deposition (80nm) )

(ريال)
5

لایه نشانی کروم با ضخامت 100 نانومتر ( Chromium deposition (100nm) )

(ريال)
6

لایه نشانی کروم ضخامت بالا 100 نانومتر ( Chromium deposition (+100nm) )

(ريال)
7

لایه نشانی طلا با ضخامت 10 نانومتر ( Gold deposition (10nm) )

(ريال)
8

لایه نشانی طلا با ضخامت 20 نانومتر ( Gold deposition (20nm) )

(ريال)
9

لایه نشانی طلا با ضخامت 30 نانومتر ( Gold deposition (30nm) )

(ريال)
10

لایه نشانی طلا با ضخامت 60 نانومتر ( Gold deposition (60nm) )

(ريال)
11

لایه نشانی طلا با ضخامت 80 نانومتر ( Gold deposition (80nm) )

(ريال)
12

لایه نشانی طلا با ضخامت 100 نانومتر ( Gold deposition (100nm) )

(ريال)
13

لایه نشانی با ضخامت بالای 100 نانومتر ( Gold deposition (+100nm) )

(ريال)
14

لایه نشانی نقره با ضخامت 20 نانومتر ( Silver Deposition (20nm) )

(ريال)
15

لایه نشانی نقره با ضخامت 40 نانومتر ( Silver Deposition (40nm) )

(ريال)
16

لایه نشانی نقره با ضخامت 60 نانومتر ( Silver Deposition (60nm) )

(ريال)
17

لایه نشانی نقره با ضخامت 80 نانومتر ( Silver Deposition (80nm) )

(ريال)
18

لایه نشانی نقره با ضخامت 100 نانومتر ( Silver Deposition (100nm) )

(ريال)
19

لایه نشانی نقره با ضخامت بالای 100 نانومتر ( Silver Deposition (+100nm) )

(ريال)
20

لایه نشانی مس با ضخامت 20 نانومتر ( Copper Deposition (20nm) )

(ريال)
21

لایه نشانی مس با ضخامت 40 نانومتر ( Copper Deposition (20nm) )

(ريال)
22

لایه نشانی مس با ضخامت 60 نانومتر ( Copper Deposition (60nm) )

(ريال)
23

لایه نشانی مس با ضخامت 80 نانومتر ( Copper Deposition (80nm) )

(ريال)
24

لایه نشانی مس با ضخامت 100 نانومتر ( Copper Deposition (100nm) )

(ريال)
25

لایه نشانی مس با ضخامت بالای 100 نانومتر ( Copper Deposition (+100nm) )

(ريال)
26

لایه نشانی پلاتین با ضخامت 20 نانومتر ( Platinum Deposition (20nm) )

(ريال)
27

لایه نشانی پلاتین با ضخامت 40 نانومتر ( Platinum Deposition (20nm) )

(ريال)
28

لایه نشانی پلاتین با ضخامت 60 نانومتر ( Platinum Deposition (40nm) )

(ريال)
29

لایه نشانی پلاتین با ضخامت 80 نانومتر ( Platinum Deposition (80nm) )

(ريال)
30

لایه نشانی با ضخامت 100 نانومتر ( Platinum Deposition (100nm) )

(ريال)
31

لایه نشانی پلاتین با ضخامت بالای 100 نانومتر ( Platinum Deposition (+100nm) )

(ريال)

اطلاعات تماس

ایمیل اپراتور: afshinnasirimail@gmail.com

ساعت پاسخگویی به ایمیل: 8 الی 13

ثبت درخواست